INPC Directors

Hajime ISA Tsuyoshi KAWAKAMI Shigeo TANAKA Yoshi TAKADA
Chairman Vice Chairman Director Director/Secretary General
Isa Koi Farm Urakawa Koi Farm
(Torazo)
Maruju Koi Farm Advance K&B Farms Corp.

INPC Supporting Breeders


Hajime Isa
Isa Koi Farm Shoichi Hosokai
Hosokai Koi Farm
Seiji Hiroi
Kokugyo-kan Takeo Hoshino
Hoshiyone Koi Farm (Yatobe)
Kazutaka Suda
Suda Koi Farm Hideo Hoshino
Yamanaka Oya Koi Farm
Itaru Suda
Suda Koi Farm Hiroshi Hirasawa
Hirasawa Koi Farm (Kanno)
Tsuyoshi Kawakami
Urakawa Koi Farm Shosaku Igarashi
Marusho Koi Farm
Katsuyuki Kawakami
Kawakami Koi Farm (Jirosuke) Shigeo Tanaka
Maruju Koi Farm
Kazuhiko Isa
Maruyo Koi Farm Toshiyuki Sakai
Yamamatsu Koi Farm (Matsunosuke)
Kentaro Miya
Miyaishi Koi Farm Hisato Nogami
Nogami Koi Farm
Yoshikazu Otsuka
Otsuka Koi Farm Seiki Igarashi
Igarashi Koi Farm
Tetsutaro Kataoka
Oya Koi Farm Kiyoshi Kase
Koshiji Koi Farm
Shinsaku Sakazume
Sakazume Koi Farm (Sakube) Seiichi Yamazaki
Yamasan Koi Farm
Toshio Shinoda
Shinosei Koi Farm (Hansuke) Nobuaki Hiroi
Yamacho Koi Farm
(Chogoro)
Susumu Shinoda
Shinoda Koi Farm (Ushizo) Kazumi Watanabe
Jinbei Koi Farm
Kuniyasu Hiroi
Hiroi Koi Farm (Yozaemon) Tadashi Kobayashi
Kanezo Koi Farm
Masaki Hiroi
Hiroki Koi Farm (Ikenkubo) Naoshi Tazawa
Tazawa Koi Farm
Sen-ichi Mano
Izumiya Koi Farm Shohei Shigeno
Nakashige Koi Farm
Futoshi Mano
Dainichi Koi Farm Hiroie Yamaguchi
Uonuma Nishikigoi
Seitaro Hirasawa
Marusei Koi Farm Kazuharu Hiroi
Hiroi Koi Farm
Hisashi Hirasawa
Marudo Koi Farm Haruo Aoki
Aokiya
Teruo Hiroi
Marusaka Koi Farm Takashi Kobayashi
Genjiro Koi Farm
Seiji Tomono
Koi-no-Kansuke Takehisa Takahashi
Takahashi Koi Farm
Katsushige Hoshino

Hoshikin Koi Farm

Masayuki Sekiguchi
Sekiguchi Koi Farm
Seiji Suzuki
Suzusei Koi Farm (Seijyuro) Tadashi Iwashita
Iwashita Koi Farm
Shigeo Suzuki
Suzujyu Koi Farm Kiichi Hoshino
Teradomari Koi Farm


Greetings
Purpose
Save Nishikigoi Activity Report
Directors and
INPC Supporting Breeders
Koi Disease
HOME
Nishikigoi Mondo